Основні центральні архіви України

25.07.2022 916

Архівні установи України поділяються на певні типи як-то центральні, галузеві, обласні та ін. Центральні архіви займають чільне місце у цій системі. Нижче ми надамо коротку характеристику деяким із таких установ:

Центральний державний історичний архів України у місті Києві (ЦДІАК): в архіві зберігається величезний масив метричних книг та сповідних відомостей по населеним пунктам Київської губернії та суміжних земель, метричні книги церков, костелів, синагог по місту Києву, частина матеріалів Румянцевського опису та інші документи дорадянського періоду.

 

 Центральний державний історичний архів України у місті Львові (ЦДІАЛ): в архіві знаходяться на зберіганні генеалогічні джерела по Західній Україні до 1930-х-1940-х рр. (в цій частині України церковні метричні книги велися довше у зв’язку з більш пізнім встановленням радянської влади). Для зручності користувачів на сайті архіву представлені окремі каталоги метричних книг по православним, греко- та римо-католицьким храмам Західної України.

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України  (ЦДАВО): в архіві зберігаються документи від 1917 року до наших днів. В цій установі представлені фонди з документами Верховної Ради, Кабінету Міністрів, міністерств, Нацбанку, різноманітних підприємств та установ як радянського періоду, так і доби Незалежності. У фонді 582 ЦДАВО зібрані всі збережені по Україні аркуші перепису 1926 року, що теж може суттєво допомогти у дослідженні роду.

 

Центральний державний архів громадських об’єднань  України  (ЦДАГО): на зберіганні перебуває масив архівних джерел радянського та пострадянського періоду, до яких належать документи Центрального комітету  Комуністичної партії та інших партійних організацій. Крім цього, тут знаходяться кримінальні справи репресованих осіб (місто Київ та Київська область). В архіві зосереджена також величезна кількість документів, які стосуються радянського партизанського руху часів Другої світової війни.

 

на фото – “архівне містечко” в м. Київ на вул. Солом’янській, 24

Схожі статті