Де шукати дані про пращурів?

03.05.2022 752

Дослідження родоводу завжди передбачає роботу з різними видами історичних документів. Часто на початку пошуків ми можемо зіткнутися із загальним нерозумінням того, де і що потрібно шукати. Генеалогічних джерел існує величезна кількість, але ключових є кілька:

  • Метричні книги – базове джерело для дослідження родоводу, яке було попередником звичних нам актових книг РАЦС до початку 1920х років. Фактично, це паперовий формуляр для реєстрації актів цивільного стану, веденням якого займалися представники духовенства всіх конфесій. Метрична книга представляє собою зошит, що ділиться у більшості випадків на три частини – записи про народження, шлюб та смерть. Виняток складають юдейські метричні книги, які велися при синагогах та, на відміну від інших, містили ще одну частину – записи про розлучення. Основне місце зберігання метричних книги – обласні архіви та кілька центральних архівних установ як-то ЦДІАК* та ЦДІАЛ**.
  • Сповідні відомості (сповідні розписи) –обліковий документ церковного діловодства, який фіксував відвідування сповіді парафіянами. Сповідні відомості велися у кожній парафії. Основний період складання такого типу документів – Великий піст перед Великоднем. Основна цінність саме цього генеалогічного джерела – можливість побачити повний перелік членів родини в одному документі. Проте, слід пам’ятати той факт, що сповідні відомості рясніють купою неточностей, пов’язаних із віком, а тому не слід сприймати дані про вік особи, вказані у цьому джерелі, як достовірну інформацію. Варто пам’ятати, що найбільш достовірний документ у контексті точності дати народження – метрична книга.
  • Ревізькі казки – це документи, що відображають результати проведення ревізій (переписів) податного населення Російської імперії, які проводилися з метою подушного податкового обкладання жителів держави. У Російській імперії було проведено 10 ревізій. Першим подушним переписом на українських теренах була 4а ревізія 1780х рр. на Лівобережжі, адже саме в ці роки козацька держава Гетьманщина поступово втратила ознаки автономії та стала остаточно підконтрольною Росії. Як і в сповідних відомостях, у ревізьких казках також часто має місце похибка у графі «вік».

*ЦДІАК – Центральний державний історичний архів у місті Києві

**ЦДІАЛ – Центральний державний історичний архів у місті Львові

Схожі статті